Admitere licență 2024 Facultatea de Informatică și Științe

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2024/2025

CICLUL DE STUDII DE LICENŢĂ (CICLUL I)

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează în cadrul facultăţii, pe domenii de licenţă, la programe de studii acreditate sau autorizate provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte printr-o Hotărâre a Senatului Universităţii, cu avizul Consiliului de Administraţie, pe baza unor criterii specifice.
Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere, asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui program de studii.
Studenții Universității din Oradea care urmează un al doilea program de studii de licenţă, pot beneficia, la cerere, de reducerea taxei de școlarizare cu 50% pentru un program de studii.
Facultatea de Informatică și Ştiinţe organizează admitere pentru următoarele domenii de licenţă şi programe de studii:

Nr. crt.

Domeniul

Specializarea

A acreditată/ AP autorizată să functioneze provizoriu

Nr. de semestre

Nr. de credite

1

Biologie

Biologie                                              A

6 180

2180

Chimie

Chimie                                                A

6 180

3

Fizică

Fizică medicală                                   A

6 180

4

Informatică

Informatică                                         A

6 180

5

Matematică

Matematică                                         A

6 180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la Facultatea de Informatică și Ştiinţe, pentru anul universitar 2024-2025, se realizează prin depunerea documentelor de înscriere descrise în Capitolul III din (RASUL_UO).
Înscrierea candidaţilor la secretariatul facultăţii se face personal, pe baza actului de identitate (Carte de identitate sau Paşaport) sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială. Documentele de înscriere se depun într-un dosar plic.
În situații excepționale, în cazul în care se va impune înscrierea și în sistem online, va fi elaborată la nivel de universitate o metodologie specifică care va fi prezentată / afișată în timp util.
După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.
La înscriere, fiecare candidat primește un cod personal de anonimizare, reprezentat de numărul dosarului de înscriere.
Candidaţii care se înscriu la mai multe domenii de licenţă sau la mai multe programe de master din cadrul Facultății de Informatică și Ştiinţe plătesc o singură taxă de înscriere şi vor completa o singură cerere de înscriere prin notarea opţiunilor din oferta educaţională.

CALENDARUL ADMITERII (LICENŢĂ)

1. Concursul de admitere
Înscrierea candidaţilor 15.07.24 (ora 9:00) – 25.07.24 (ora 14:00)
Afişarea rezultatelor preliminare 25.07.24 (ora 16:00)
Depunerea contestaţiilor 26.07.24 (ora 9:00 – 14:00)
Afișarea rezultatelor după contestaţii 26.07.24 (ora 16:00)

2. Confirmarea locurilor obţinute prin concurs

pentru programele de studiu BIOLOGIE, CHIMIE şi FIZICĂ MEDICALĂ

Confirmarea locurilor obținute prin concurs 29.07.24 (ora 9:00) – 31.07.24 (ora 14:00)
Afișarea rezultatelor finale 02.08.24 (ora 16:00)

2. Confirmarea locurilor obţinute prin concurs

pentru programele de studiu INFORMATICĂ şi MATEMATICĂ

Confirmarea locurilor obţinute prin concurs (Etapa I) 29.07.24 (ora 9:00) – 31.07.24 (ora 14:00)
Afişarea rezultatelor după redistribuire 31.07.24 (ora 16:00)
Confirmarea locurilor obținute prin concurs (Etapa II) 01.08.24 (ora 9:00) – 02.08.24 (ora 14:00)
Afișarea rezultatelor finale 02.08.24 (ora 16:00)

• Înscrierile se pot face la secretariatul facultăţii (Pavilionul C, etajul I, sala C107)
• Confirmarea locurilor obţinute prin concurs se poate face doar la secretariatul facultăţii.
• Programul Secretariatului facultăţii este zilnic, de luni până vineri, între orele 9.00 – 16.00

CRITERIILE DE ADMITERE ŞI CRITERIILE DE DEPARTAJARE

la Studiile universitare de licență pentru anul universitar 2024-2025

DEPARTAJAREA CANDIDAŢILOR. În eventualitatea existenţei mai multor candidați cu medii de admitere egale, departajarea se va face pe baza notei de la proba scrisă din cadrul examenului de bacalaureat, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, iar dacă egalitatea persistă, diferenţierea se face după proba E.c din cadrul examenului de bacalaureat.

FACILITĂŢI la admitere - nivel licenţă 2024

1. Domeniul   BIOLOGIE

 (1) Sunt notați cu MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE 10, următorii candidați:

a)   Absolvenții cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au avut cel puțin o participare la faza internațională sau au obținut cel puțin o distincție (un premiu I, II, III, Mențiune sau Premiu Special) la faza națională a Olimpiadelor şcolare.1)

b)   Absolvenții cu diplomă de bacalaureat care au obținut cel puțin un premiu I, II, III sau Mențiune sau Premiu Special la faza finală ale unor concursuri internaționale.

(2)  Sunt notați cu nota 10 pentru 2/3 din media finală, următorii candidați:

a)   Absolvenții cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au avut cel puțin o participare la faza finală sau cei care au obținut cel puțin un premiu I, II, III sau mențiune sau premiu special la faza județeană a Olimpiadelor școlare 1).

b)   Absolvenții cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au obținut cel puțin un premiu I, II sau III, mențiune sau premiu special la fazele finale ale concursurilor naționale sau județene de Biologie, Științe, Științele Pământului sau la Concursul național de comunicări științifice pentru elevii din clasele liceale - Biologie sau Științe.

Media generală de admitere se calculează după formula 2/3×10 + 1/3×MA, unde MA este media de admitere (vezi Anexa 2).

1) Olimpiadele şcolare recunoscute sunt Olimpiadele de Biologie, Ştiinţe, Ştiinţa Pământului, Chimie, Fizică, Matematică, Informatică sau Tehnologia Informației

 

2. Domeniul   CHIMIE

(1)  Sunt notați cu MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE 10, următorii candidaţi:

a)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au avut cel puțin o participare la faza internațională sau au obţinut cel puţin o distincţie (premiul I, II, III, Menţiune sau Premiu Special) la faza naţională a Olimpiadelor şcolare 2).

b)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au obţinut  premiul I, II, III, Menţiune sau Premiu Special la faza finală a unor concursuri internaţionale.

(2)  Sunt notati cu nota 10 pentru 2/3 din media finală, următorii candidaţi:

a)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au avut cel puţin o participare la faza finală sau cei care au obţinut cel puţin o distincţie (premiul I, II, III, Menţiune sau Premiu Special la faza judeţeană a Olimpiadelor şcolare 2).

b)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au obţinut premiul I, II, III, Menţiune sau Premiu Special la fazele finale ale concursurilor naţionale sau judeţene de Chimie, Ştiinţe, Ştiinţele Pământului sau la Concursul naţional de comunicări ştiinţifice pentru elevii din clasele liceale - Chimie sau Ştiinţe.

Media generală de admitere se calculează după formula 2/3×10 + 1/3×MA, unde MA este media de admitere (vezi Anexa 2).

2) Olimpiadele şcolare recunoscute sunt Olimpiadele de Biologie, Ştiinţe, Ştiinţa Pământului, Chimie, Fizică, Matematică, Informatică sau Tehnologia Informației

 

3. Domeniul   FIZICĂ

(1)  Sunt notaţi cu MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE 10, următorii candidaţi:

a)   Absolvenţii cu diplomă de bacaluareat care, în clasele IX – XII, au avut cel puţin o participare la faza internaţională sau au obţinut cel puţin o distincţie (un premiu I, II, III, Menţiune sau Premiu Special) la faza naţională a Olimpiadelor şcolare 3).

b)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II, III sau Menţiune sau Premiu Special la faza finală ale unor concursuri internaţionale.

(2)  Sunt notati cu nota 10 pentru 2/3 din media finală, următorii candidaţi:

a)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au avut cel puţin o participare la faza finală sau cei care au obţinut cel puţin un premiu I, II, III sau menţiune sau premiu special la faza judeţeană a Olimpiadelor şcolare 3).

b)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III, menţiune sau premiu special la fazele finale ale concursurilor naţionale sau judeţene de Fizică sau Astronomie 4).

Media generală de admitere se calculează după formula 2/3×10 + 1/3×MA, unde MA este media de admitere (vezi Anexa 2).

3)Olimpiadele şcolare recunoscute sunt Olimpiadele de Fizică, Astronomie, Matematică, Informatică, Biologie, Chimie sau Tehnologia Informației

4)Concursurile şcolare recunoscute sunt Concursul naţional de fizică „Evrika”, Concurs interdisciplinar (matematică şi fizică) „Vrânceanu-Procopiu”, Concurs de fizică aplicată „Liviu Vişan”, Concursul naţional de fizică „Ştefan Procopiu”, Concurs naţional de fizică „PHI”, Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori, Concursul de astronomie şi astrofizică „Marin Dacian Bica”, Concursul de fizică „Florin Vasilescu”, Concursul naţional de fizică aplicată pentru elevi „Universul Einstein”, Concursul de fizică „Şerban Ţiţeica”, Concurs de fizică şi chimie pentru elevii din mediul rural „Impuls Perpetuum”, Concursul de fizică „Schwartz”, Concursul naţional de fizică şi inventică „Karoly Jozsef” Irenaeus, Concurs Interjudeţean „Trepte în matematică şi fizică”, Concurs pluridisciplinar PROSOFT@NT, Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO), Concurs interjudeţean de fizică „Liviu Tătar”, Concurs Naţional de Fizică PROFIZ, Concurs Naţional de Fizică pentru elevi „Hands of Universe”.

 

4. Domeniul   INFORMATICĂ

(1)  Sunt notaţi cu MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE 10, următorii candidaţi:

a)   Absolvenţii cu diplomă de bacaluareat care, în clasele IX – XII, au avut cel puţin o participare la faza internaţională sau au obţinut cel puţin o distincţie (un premiu I, II, III, Menţiune sau Premiu Special) la faza naţională a Olimpiadelor şcolare 5).

b)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II, III sau Menţiune sau Premiu Special la faza finală ale unor concursuri internaţionale.

(2)  Sunt notati cu nota 10 pentru 2/3 din media finală, următorii candidaţi:

a)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au avut cel puţin o participare la faza finală sau cei care au obţinut cel puţin un premiu I, II, III sau menţiune sau premiu special la faza judeţeană a Olimpiadelor şcolare 5).

b)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III, menţiune sau premiu special la fazele finale ale unor concursuri de matematică sau informatică 6).

Media generală de admitere se calculează după formula 2/3×10 + 1/3×MA, unde MA este media de admitere (vezi Anexa 2).

 

5. Domeniul   MATEMATICĂ

(1)  Sunt notaţi cu MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE 10, următorii candidaţi:

a)   Absolvenţii cu diplomă de bacaluareat care, în clasele IX – XII, au avut cel puţin o participare la faza internaţională sau au obţinut cel puţin o distincţie (un premiu I, II, III, Menţiune sau Premiu Special) la faza naţională a Olimpiadelor şcolare 5).

b)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II, III sau Menţiune sau Premiu Special la faza finală ale unor concursuri internaţionale.

(2)  Sunt notati cu nota 10 pentru 2/3 din media finală, următorii candidaţi:

a)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au avut cel puţin o participare la faza finală sau cei care au obţinut cel puţin un premiu I, II, III sau menţiune sau premiu special la faza judeţeană a Olimpiadelor şcolare 5).

b)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III, menţiune sau premiu special la fazele finale ale unor concursuri de matematică sau informatică 6).

Media generală de admitere se calculează după formula 2/3×10 + 1/3×MA, unde MA este media de admitere (vezi Anexa 2).

5)Olimpiadele şcolare recunoscute sunt Olimpiadele de Informatică, Tehnologia Informației, Matematică sau Astronomie

6) Concursurile şcolare recunoscute sunt Concursurile „Gheorghe S. Nadiu", „Gheorghe Ţiţeica", „Traian Lalescu", „Marian Ţarină", „Grigore Moisil", „Gheorghe Mihoc", „Radu Miron", „Gheorghe Lazăr", „Nicolae Păun", „Tiberiu Popoviciu", „Al. Myller", „Adolf Haimovici", „InfoMatrix" şi „Arhimede".

AtaşamentMărime
PDF icon fis_admitere_licenta_2024_-_metodologia.pdf422.44 KB
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.