Prezentare generală a Facultăţii de Informatică și Şiinţe

Motto:

Venind la Facultatea de Informatică și Ştiinţe optaţi pentru

“INVESTIŢIE ÎN PERFORMANŢĂ”

Repere istorice

Facultatea de Ştiinţe a fost înfiinţată în cadrul Universităţii din Oradea în 1995 ca urmare a Ordinului Ministrului nr.3795 din 17.04.1995 în urma desprinderii din Facultatea de Litere şi Ştiinţe şi are la bază tradiţia universitară a Facultăţilor de Matematică-Fizică şi Fizică-Chimie din cadrul fostului Institut Pedagogic de 3 ani din Oradea. Dezvoltarea și impactul informaticii, implicațiile acestui sistem științific fundamental în multe domenii ale științei au stat la baza modificării denumirii facultății începȃnd cu anul universitar 2019-2020 în Facultatea de Informatică și Științe.
Facultatea şi-a câştigat un prestigiu recunoscut în ţară şi în străinătate, prin valoarea corpului profesoral, prin buna pregătire profesională a absolvenţilor săi, prin nivelul ridicat al cercetării ştiinţifice în domeniul ştiinţelor fundamentale (Matematică, Fizică, Biologie, Chimie și Informatică)

Misiunea Facultăţii

Conducerea facultăţii, în condiţiile existenţei unei globalizări a activităţilor economice, sociale şi de educaţie, şi-a propus să formeze specialişti bine pregătiţi în domeniile ştiinţelor fundamentale: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie si Biologie, având o înaltă ţinută profesională şi morală. Principalele obiective sunt următoarele:

 • Pregătirea de specialişti având calificări şi competenţe care permit integrarea europeană a absolvenţilor, a fi Student la Facultatea de Informatica si Ştiinţe înseamnă a fi Student în Spaţiul European al Educaţiei.
 • Oferirea unor oportunităţi suplimentare pentru angajare prin acreditarea unor specializări corelate dinamic cu piaţa muncii, programe de învăţământ flexibile, un spectru larg de discipline opţionale.
 • Formarea unor cadre didactice informate şi motivate pentru învăţământul preuniversitar-gimnazial, preuniversitar-liceal şi universitar.
 • Participarea studenţilor la realizarea de proiecte interdisciplinare europene şi regionale în domeniul ştiinţelor aplicate: Bioinformatică, Modelarea proceselor chimice, Ecologie şi protecţia mediului, Fizică computaţională, Teoria jocurilor, Fizică medicală, Matematică aplicată în economie.

Pentru îmbunătăţirea activităţilor de cercetare s-a întocmit planul strategic şi planul operaţional al facultăţii, plan care cuprinde modalităţile de îmbunătăţire a performanţelor ştiinţifice, creşterea surselor de finanţare, a impactului rezultatelor cercetării, organizarea de manifestări ştiinţifice, cooperarea cu alte universităţi şi centre de cercetare.

Facultatea are un număr de 54 de cadre didactice titulare.

Cadrele didactice ale facultăţii noastre au o experienţă de predare şi de cercetare ştiinţifică internaţională de excepţie, suntem beneficiarii a numeroase proiecte cu finanţare naţională şi europeană, a unor brevete de invenţie, a unui premiu al Academiei Române şi a singurei reviste din ţară în domeniul Biologiei cotată ISI.

În contextul internaţionalizării cercetării, cadrele noastre didactice au statutul de profesori sau cercetători asociaţi la universităţi şi centre de cercetare de prestigiu, dintre care amintim: Universitatea Notre Dame, Indiana -SUA; Argone National Laboratory, Illinois -SUA; Budapest University of Technology and Economics, Budapesta -Ungaria; University of Gent -Belgia; University of Medical Science, Debrecen -Ungaria; Universitatea din Linz, -Austria; Universitatea din Antante -Spania; Universitatea din Memphis- SUA, Universitatea din Caen- Franţa; Institutul Max-Planck de Cercetare a Metalelor Stuttgard- Germania; Universitatea din Orleans- Franţa; Universitatea Catolică din Nijmegen- Olanda; Institutul Politehnic Worcester- USA; Universitatea Liberă din Bruxelles- Belgia; Universitatea din Kaiserslautern- Germania, Universitatea din Reims- Franţa, Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe- Polonia, Centrul de Cercetări din Reykjavik- Islanda.

Principalele direcţii de cercetare

Pregătirea profesională a studenţilor este completată printr-o bună pregătire ştiinţifică, cadrele didactice antrenând studenţii în proiecte de cercetare şi programe de cercetare ştiinţifică a căror rezultate sunt valorificate prin publicaţii în reviste de specialitate, cotate naţional, cu ISSN, şi internaţional (revistă cotată ISI – North Western Journal of Zoology, reviste acreditate CNCSIS Analele Universităţii din Oradea, Fascicola Matematică - categoria B+, Fascicola Biologie - categoria B+, , Biharea Biologist - categoria B+, Herpetologica Romanica- categoria B+, Fascicola Chimie - categoria B, Fascicola Fizică - categoria D).

Activitatea de cercetare fundamentală şi aplicativă din cadrul facultăţii este axată pe următoarele teme:

Departamentul de Biologie

 • Multiplicarea "in vitro" a unor specii de plante pe diferite medii de cultură.
 • Cercetări asupra herpetofaunei din diferite zone ale tării.
 • Cercetări privind ecosistemele acvatice
 • Efectul poluării mediului asupra plantelor şi animalelor.
 • Microbiologia solului

Departamentul de Chimie

 • Cromatografia în strat subţire a extractelor de plante.
 • Chimia polioxometalaţilor (sinteză, caracterizarea fizico-chimică, utilizări).
 • Caracterizarea chimică a apelor geotermale. Epurarea apelor reziduale.

Departamentul de Fizică

 • Modelarea tratamentelor radioterapeutice în studierea tumorilor cancerigene.
 • Studii teoretice in sisteme mezoscopice, modele nucleare, sisteme puternic corelate, simulari numerice
 • Fizica si stiinta materialelor

Departamentul de Matematică şi Informatică

 • Teoria aproximării, teoria KKH, matematică fuzzy.
 • Algebra de incidenţă cu aplicaţii în combinatorică şi teoria numerelor.
 • Criptografie. Calcul paralel. Grupuri şi inele topologice. Geometrie non-standard.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.