Admitere licență 2023 Facultatea de Informatică și Științe

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2023/2024

CICLUL DE STUDII DE LICENŢĂ (CICLUL I)

Nr. crt.

Domeniul

Specializarea

A acreditată/ AP autorizată să functioneze provizoriu

Nr. locuri bugetate

Nr. locuri cu taxa

Taxa (lei)

1

Biologie

Biologie                                              A

28

52

3240

2

Chimie

Chimie                                                A

27

13

3240

3

Fizică

Fizică medicală                                   A

27

23

3240

4

Informatică

Informatică                                         A

37

38

3420

5

Matematică

Matematică                                         A

27

23

3240

ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Înscrierea candidaților la concursul de admitere la Facultatea de Informatică și Ştiinţe, pentru anul universitar 2023-2024, se realizează prin depunerea documentelor de înscriere descrise în ”Metodologia organizării admiterii la studii universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024” conform HS 43/30.03.2023 – Anexa 22, Anexa 23, Cap. 2,

Înscrierea candidaților la secretariatul facultății se face personal, pe baza actului de identitate (Carte de identitate sau Pașaport) sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială. Documentele de înscriere se depun într-un dosar plic.

DOCUMENTE NECESARE:

 • Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu originalul de instituția unde este depus originalul documentului, însoțită de adeverința doveditoare a depunerii originalului la instituția respectivă - în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituție) sau, în cazul absolvenților promoției 2023, adeverința eliberată de către instituția de învățământ superior (în aceleași condiții ca și diploma de licență);
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă certificată cu originalul de instituția unde este depus originalul documentului, însoțită de adeverința doveditoare a depunerii originalului la instituția respectivă - în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituție) sau, în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoția 2023 , adeverința eliberată de către instituția de învățământ (în aceleași condiții ca și diploma de bacalaureat);
 • Certificatul de naștere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz)
 • Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru certificare în acest caz) - dacă este cazul;
 • Adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultățile care susțin examen de admitere cu probe de concurs;
 • Carte de identitate (original pentru conformitate) și copie;
 • Chitanța / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxa de înscriere,
 • Acord de prelucrare a datelor personale - Anexa 3

Dosarele incomplete nu se preiau.

CALENDAR

BIOLOGIE, CHIMIE, FIZICĂ MEDICALĂ Sesiunea IULIE 2023

1. Concursul de admitere
Înscrierea candidaţilor 03.07.23 (ora 8:00) – 21.07.23 (ora 14:00)
Afişarea rezultatelor preliminare 21.07.23 (ora 16:00)
Depunerea contestaţiilor 24.07.23 (ora 8:00 – 14:00)
Afișarea rezultatelor după contestaţii 24.07.23 (ora 16:00)
2. Confirmarea locurilor obţinute prin concurs
Confirmarea locurilor obținute prin concurs 25.07.23 (ora 8:00) – 01.08.23 (ora 12:00)
Afișarea rezultatelor finale 01.08.23 (ora 16:00)

INFORMATICĂ, MATEMATICĂ Sesiunea IULIE 2023

1. Concursul de admitere
Înscrierea candidaţilor 03.07.23 (ora 8:00) – 18.07.23 (ora 12:00)
Afişarea rezultatelor preliminare 18.07.23 (ora 16:00)
Depunerea contestaţiilor 19.07.23 (ora 8:00 – 14:00)
Afișarea rezultatelor după contestaţii 19.07.23 (ora 16:00)
2. Confirmarea locurilor obţinute prin concurs
Confirmarea locurilor obţinute prin concurs (Etapa I) 20.07.23 (ora 8:00) – 24.07.23 (ora 12:00)
Afişarea rezultatelor după redistribuire 24.07.23 (ora 16:00)
Confirmarea locurilor obținute prin concurs (Etapa II) 25.07.23 (ora 8:00) – 1.08.23 (ora 12:00)
Afișarea rezultatelor finale 01.08.23 (ora 16:00)
 • Înscrierile se pot face la secretariatul facultății (Pavilionul C, etajul I, sala C107)
 • Confirmarea locurilor obținute prin concurs se poate face doar la secretariatul facultății.
 • Programul de înscriere la Secretariatului Facultății de Informatică și Științe este zilnic, de luni până vineri între orele 9.00 – 16.00

CRITERIILE DE ADMITERE ŞI CRITERIILE DE DEPARTAJARE

la Studiile universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024

DEPARTAJAREA CANDIDAŢILOR. În eventualitatea existenței mai multor candidați cu medii de admitere egale, departajarea se va face pe baza notei de la proba scrisă din cadrul examenului de bacalaureat, diferențiată în funcție de filieră, profil și specializare, iar dacă egalitatea persistă, diferențierea se face după proba E.c din cadrul examenului de bacalaureat.

FACILITĂŢI la admitere - nivel licenţă 2023

1. Domeniul   BIOLOGIE

 (1) Sunt notați cu MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE 10, următorii candidați:

a)   Absolvenții cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au avut cel puțin o participare la faza internațională sau au obținut cel puțin o distincție (un premiu I, II, III, Mențiune sau Premiu Special) la faza națională a Olimpiadelor şcolare.1)

b)   Absolvenții cu diplomă de bacalaureat care au obținut cel puțin un premiu I, II, III sau Mențiune sau Premiu Special la faza finală ale unor concursuri internaționale.

(2)  Sunt notați cu nota 10 pentru 2/3 din media finală, următorii candidați:

a)   Absolvenții cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au avut cel puțin o participare la faza finală sau cei care au obținut cel puțin un premiu I, II, III sau mențiune sau premiu special la faza județeană a Olimpiadelor școlare 1).

b)   Absolvenții cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au obținut cel puțin un premiu I, II sau III, mențiune sau premiu special la fazele finale ale concursurilor naționale sau județene de Biologie, Științe, Științele Pământului sau la Concursul național de comunicări științifice pentru elevii din clasele liceale - Biologie sau Științe.

Media generală de admitere se calculează după formula 2/3×10 + 1/3×MA, unde MA este media de admitere (vezi Anexa 2).

1) Olimpiadele şcolare recunoscute sunt Olimpiadele de Biologie, Ştiinţe, Ştiinţa Pământului, Chimie, Fizică, Matematică, Informatică sau Tehnologia Informației

 

2. Domeniul   CHIMIE

(1)  Sunt notați cu MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE 10, următorii candidaţi:

a)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au avut cel puțin o participare la faza internațională sau au obţinut cel puţin o distincţie (premiul I, II, III, Menţiune sau Premiu Special) la faza naţională a Olimpiadelor şcolare 2).

b)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au obţinut  premiul I, II, III, Menţiune sau Premiu Special la faza finală a unor concursuri internaţionale.

(2)  Sunt notati cu nota 10 pentru 2/3 din media finală, următorii candidaţi:

a)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au avut cel puţin o participare la faza finală sau cei care au obţinut cel puţin o distincţie (premiul I, II, III, Menţiune sau Premiu Special la faza judeţeană a Olimpiadelor şcolare 2).

b)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au obţinut premiul I, II, III, Menţiune sau Premiu Special la fazele finale ale concursurilor naţionale sau judeţene de Chimie, Ştiinţe, Ştiinţele Pământului sau la Concursul naţional de comunicări ştiinţifice pentru elevii din clasele liceale - Chimie sau Ştiinţe.

Media generală de admitere se calculează după formula 2/3×10 + 1/3×MA, unde MA este media de admitere (vezi Anexa 2).

2) Olimpiadele şcolare recunoscute sunt Olimpiadele de Biologie, Ştiinţe, Ştiinţa Pământului, Chimie, Fizică, Matematică, Informatică sau Tehnologia Informației

 

3. Domeniul   FIZICĂ

(1)  Sunt notaţi cu MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE 10, următorii candidaţi:

a)   Absolvenţii cu diplomă de bacaluareat care, în clasele IX – XII, au avut cel puţin o participare la faza internaţională sau au obţinut cel puţin o distincţie (un premiu I, II, III, Menţiune sau Premiu Special) la faza naţională a Olimpiadelor şcolare 3).

b)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II, III sau Menţiune sau Premiu Special la faza finală ale unor concursuri internaţionale.

(2)  Sunt notati cu nota 10 pentru 2/3 din media finală, următorii candidaţi:

a)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au avut cel puţin o participare la faza finală sau cei care au obţinut cel puţin un premiu I, II, III sau menţiune sau premiu special la faza judeţeană a Olimpiadelor şcolare 3).

b)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III, menţiune sau premiu special la fazele finale ale concursurilor naţionale sau judeţene de Fizică sau Astronomie 4).

Media generală de admitere se calculează după formula 2/3×10 + 1/3×MA, unde MA este media de admitere (vezi Anexa 2).

3)Olimpiadele şcolare recunoscute sunt Olimpiadele de Fizică, Astronomie, Matematică, Informatică, Biologie, Chimie sau Tehnologia Informației

4)Concursurile şcolare recunoscute sunt Concursul naţional de fizică „Evrika”, Concurs interdisciplinar (matematică şi fizică) „Vrânceanu-Procopiu”, Concurs de fizică aplicată „Liviu Vişan”, Concursul naţional de fizică „Ştefan Procopiu”, Concurs naţional de fizică „PHI”, Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori, Concursul de astronomie şi astrofizică „Marin Dacian Bica”, Concursul de fizică „Florin Vasilescu”, Concursul naţional de fizică aplicată pentru elevi „Universul Einstein”, Concursul de fizică „Şerban Ţiţeica”, Concurs de fizică şi chimie pentru elevii din mediul rural „Impuls Perpetuum”, Concursul de fizică „Schwartz”, Concursul naţional de fizică şi inventică „Karoly Jozsef” Irenaeus, Concurs Interjudeţean „Trepte în matematică şi fizică”, Concurs pluridisciplinar PROSOFT@NT, Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO), Concurs interjudeţean de fizică „Liviu Tătar”, Concurs Naţional de Fizică PROFIZ, Concurs Naţional de Fizică pentru elevi „Hands of Universe”.

 

4. Domeniul   INFORMATICĂ

(1)  Sunt notaţi cu MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE 10, următorii candidaţi:

a)   Absolvenţii cu diplomă de bacaluareat care, în clasele IX – XII, au avut cel puţin o participare la faza internaţională sau au obţinut cel puţin o distincţie (un premiu I, II, III, Menţiune sau Premiu Special) la faza naţională a Olimpiadelor şcolare 5).

b)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II, III sau Menţiune sau Premiu Special la faza finală ale unor concursuri internaţionale.

(2)  Sunt notati cu nota 10 pentru 2/3 din media finală, următorii candidaţi:

a)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au avut cel puţin o participare la faza finală sau cei care au obţinut cel puţin un premiu I, II, III sau menţiune sau premiu special la faza judeţeană a Olimpiadelor şcolare 5).

b)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III, menţiune sau premiu special la fazele finale ale unor concursuri de matematică sau informatică 6).

Media generală de admitere se calculează după formula 2/3×10 + 1/3×MA, unde MA este media de admitere (vezi Anexa 2).

 

5. Domeniul   MATEMATICĂ

(1)  Sunt notaţi cu MEDIA GENERALĂ DE ADMITERE 10, următorii candidaţi:

a)   Absolvenţii cu diplomă de bacaluareat care, în clasele IX – XII, au avut cel puţin o participare la faza internaţională sau au obţinut cel puţin o distincţie (un premiu I, II, III, Menţiune sau Premiu Special) la faza naţională a Olimpiadelor şcolare 5).

b)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II, III sau Menţiune sau Premiu Special la faza finală ale unor concursuri internaţionale.

(2)  Sunt notati cu nota 10 pentru 2/3 din media finală, următorii candidaţi:

a)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care, în clasele IX – XII, au avut cel puţin o participare la faza finală sau cei care au obţinut cel puţin un premiu I, II, III sau menţiune sau premiu special la faza judeţeană a Olimpiadelor şcolare 5).

b)   Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III, menţiune sau premiu special la fazele finale ale unor concursuri de matematică sau informatică 6).

Media generală de admitere se calculează după formula 2/3×10 + 1/3×MA, unde MA este media de admitere (vezi Anexa 2).

5)Olimpiadele şcolare recunoscute sunt Olimpiadele de Informatică, Tehnologia Informației, Matematică sau Astronomie

6) Concursurile şcolare recunoscute sunt Concursurile „Gheorghe S. Nadiu", „Gheorghe Ţiţeica", „Traian Lalescu", „Marian Ţarină", „Grigore Moisil", „Gheorghe Mihoc", „Radu Miron", „Gheorghe Lazăr", „Nicolae Păun", „Tiberiu Popoviciu", „Al. Myller", „Adolf Haimovici", „InfoMatrix" şi „Arhimede".

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.