Make IT

ANUNȚ

- În atenția studenților de la programul de studiu INFORMATICĂ -

Primăria Municipiului Oradea alocă fonduri din bugetul local pentru sprijinirea studenților din alte localități decât Oradea și Zona Metropolitană Oradea înscriși la Universitatea din Oradea, nivel/studii universitare de licență , care învață la specializări cu un curriculum axat pe domeniul IT, pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și masa, dacă îndeplinesc condițiile stabilite prin HCL nr.617/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Sunt eligibile spre decontare cheltuielile de cazare asigurate de universitate, studenții care nu sunt cazați în campusul universității nu beneficiază de sprijin financiar pentru acoperirea
cheltuielilor cu cazarea, dar vor beneficia de sprijinul pentru acoperirea cheltuielilor de masă. Cheltuielile de masă se decontează la nivelul a 15 lei/zi pentru fiecare zi de activitate
didactică, cu excepția zilelor de week-end, sărbători legale și vacanțe școlare.
Condițiile acordării sprijinului financiar sunt:

  • · pentru semestrul I al anilor de studii, sprijinul financiar se acordă studenților care au acumulat cel puțin 75% din creditele aferente primei sesiuni de examene;
  • · pentru semestrul al II-lea, sprijinul financiar se acordă studenților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
    • - au promovat anul universitar cu cel puțin 75% din creditele anuale;
    • - au realizat stagii de practică/internship/să fie angajați la departamentele de IT/firme locale (din Oradea sau Zona Metropolitană Oradea) din domeniul IT (minimum 60 ore) și au prezentat în acest sens, la secretariatul facultății de care aparțin, adeverință sau contract de muncă.

Se pot depune solicitările (cererea) pentru sprijinul financiar pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și masa, pentru semestrul II an universitar 2022 – 2023 și pentru semestrul I an universitar 2023 – 2024. până în data de 31.05.2024.

Oradea, 24 mai 2024

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.