A XX-a Conferință Națională de Fizică Medicală

In perioada 4-5 Noiembrie 2022 se va desfășura la Biblioteca Universității din Oradea a "XX-a CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE FIZICĂ MEDICALĂ" organizată de către Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania în colaborare cu Universitatea din Oradea.

Cu ocazia evenimentului sărbătorim, pentru al 10-lea an consecutiv, "Ziua Internațională a Fizicii Medicale" (IDMP) cu tematica ”Fizica medicală pentru o asistență medicală durabilă” stabilită de Organizația Internaționala pentru Fizica Medicală (IOMP).

Anunt reducere taxa si model cerere

Pot beneficia de reducere de taxă de școlarizare cu 50% studenții/absolvenții Universității din Oradea care urmează un al doilea program de studii de același nivel (licență sau master) la unul din programele de studiu.
Studenții care doresc să beneficieze de această facilitate vor depune Cererea, însoțită de actul doveditor (adeverință sau diploma), la Secretariatul facultăţii, pav. C, sala C 107, până la data de 28.10.2022.

Cererile pentru alte categorii de scutire/reducere a taxei de școlarizare, se depun la secretariatul Prorectorului MSSSS, Corp D, et. IV, până la data de 30.10. 2022
Pentru informații privind scutirea/reducerea taxei de școlarizare: https://www.uoradea.ro/Taxe+de+scolarizare

ANUNT

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI ŞTIINŢE

Intâlnirea studenţilor din anul I de studiu cu îndrumătorii de an va avea loc după următorul program:

Programul de studiu Anul de
studiu
Data Ora Sala
Biologie I 3 oct 14 C209
Chimie I 3 oct 14 B011
Fizică medicală I 4 oct 9 C208
Informatică I 4 oct 10 C109
Matematică I 4 oct 10 C109

29.09.2022

Conducerea facultății

Admitere septembrie 2022

19 sept – 20 sept – confirmarea locurilor obținute prin concurs (Termen limită: 20.09 ora 12:00)
20 septembrie, ora 16:00 - redistribuirea locurilor și afişarea rezultatelor preliminare
21 sept – 22 sept –; confirmarea locurilor obţinute prin redistribuire (Termen limită: 22.09. ora 12:00)
22 septembrie, ora 16:00 -; redistribuirea locurilor și afişarea rezultatelor finale

ANUNȚ IMPORTANT:  CONFIRMAREA LOCULUI OCUPAT la concursul de admitere sesiunea septembrie 2022 la Facultatea de Informatică și Științe se va face la sediul facultății, strada Universității nr. 1, Pavilion C, etajul I, sala C107 între orele 9.00-15.00
Pentru CONFIRMAREA LOCULUI  sunt necesare următoarele acte:

  1.  Diploma de bacalaureat în original (pentru candidații admiși la forma de învățământ fără taxă)
  2.  Cererea de înmatriculare; 
  3.  Chitanța/chitanțele care atestă plata:  taxei de înmatriculare (100 lei);  primei tranşe din taxa de şcolarizare pentru candidații admişi la forma de învăţământ cu taxă)

CANDIDAȚII CARE S-AU ÎNSCRIS ONLINE  trebuie să aducă la confirmare actele în original și copie (care le-au încărcat pe platformă) și 2 poze tip buletin într-un dosar plic.

Anunt important

  • Studenții din anul terminal care nu au situația încheiată ( nu au promovat toate examenele),
  • Studenții care nu au obținut creditele necesare promovării în anul următor, minimum 30 credite din anul curent, (cu excepția anului I de studiu), pot să depună la Secretariat cerere de reînscriere în același an de studiu și să achite taxe de întocmire dosar pentru recunoașterea creditelor/examenelor de diferență până la data de 23 septembrie 2022.

ÎN CAZ CONTRAR VOR FI EXMATRICULAȚI.

CONDUCEREA FACULTĂȚII DE INFORMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

Pagini

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.